Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Łd 21/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-25

Wniosek w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania dotyczącego odmowy uwzględnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 1173/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji p...

I OZ 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej