Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 80/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi G.L. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SAB/Po 27/07

IV SAB/Po 23/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 184/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SAB/Gd 123/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 56/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-06

Wniosek 'I.' z siedzibą o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej -

IV SAB/Gl 165/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół [...] w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu

I OZ 1180/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [..] im. [..] w D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Po 32/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-08-18

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej