Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1052/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 84/19 w pkt I. odmawiające przywrócenia [...] Szkole Zdrowia w K. terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania sądowego; w pkt II odrzucające skargę [...] Szkoły Zdrowia w K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. ...