Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Po 77/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-30

Wniosek D. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w P. w zakresie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 61/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 547/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 23/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 347/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w G. , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Wa 293/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 18/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-09

Skarga P.B. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wniosku pełnomocnika skarżącego z urzędu o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SAB/Rz 18/10

II SA/Wa 1633/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Gd 538/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 218/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3