Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 484/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

IV SA/Gl 740/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku

II SA/Wa 483/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

I OZ 803/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Gl 676/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 817/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie o zwrocie kosztów sądowych

I OZ 362/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 842/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 111/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wr 477/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2