Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Go 428/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-03

Wniosek Centrum Medyczne 'U' B., H. spółka jawna o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Ke 463/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-05

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej