Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GZ 111/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L. , nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I GZ 57/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

III SA/Po 617/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

I SA/Bd 408/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I GZ 448/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek

I GZ 404/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

I GZ 335/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne