Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

VIII SA/Wa 181/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

III SA/Wr 766/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-16

Skarga B. C. na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu oraz określenia terminu naliczania odsetek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

I SA/Ol 121/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2012r. i 2013r.

I SA/Bd 761/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-24

Wniosek w przedmiocie określenia nienależnie pobranej kwoty dotacji podlegającej zwrotowi

I SA/Łd 426/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu gminy oraz określenia terminu naliczenia odsetek

III SA/Po 244/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji do budżetu miasta;

I GZ 463/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie określenia należności z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, podlegającej zwrotowi do budżetu miasta

I SA/Łd 600/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-08

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dotacji pobranej w 2013 r. i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami