Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Lu 1/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

Wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej za rok 2011 w zakresie wniosku organu o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

III SO/Lu 12/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za rok 2011 w zakresie wniosku organu o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

III SO/Lu 12/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-19

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za rok 2011 w zakresie wniosku M. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia

II GZ 955/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych

II GZ 656/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych

II GZ 156/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych