Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 43/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-28

Skarga T. P., na rozstrzygnięcie Marszałka Województwa D., w przedmiocie negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. '[...]', wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

II SA/Bd 79/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [...]

III SA/Wr 550/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi J. K. R. na pismo Marszałka Województwa D. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II GZ 303/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi E. P. na informację M. W. K.-P. , nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 340/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Marszałka Województwa D. , nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II SA/Bd 79/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

III SA/Wr 51/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-29

Skarga T. S. na rozstrzygnięcie Marszałka Wojewódzkiego D. w przedmiocie negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pn. '[...]' wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II GZ 194/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Marszałka Województwa D. , Nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 451/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi G. J. na informację Marszałka Województwa K.-P. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

III SA/Wr 142/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-12

Sprawa ze skargi A na pismo Marszałka Województwa D. w sprawie odmowy przyznania pomocy na realizację operacji [...]l' wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku,
1   Następne >   2