Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FZ 403/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 393/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 456/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 459/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. D. na indywidualną interpretację Ministra Rozwoju i Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) , nr I462-IPPB2.4514.461.2016.1.MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 393/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr 3063

II FZ 403/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr 3063