Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 466/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej

II OZ 838/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1603/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

I SA/Wa 854/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

I SA/Wa 311/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Go 289/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od sierpnia do grudnia 2003r.

III SA/Po 385/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

V SA/Wa 585/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu działania ,, ułatwiania startu młodym rolnikom’’
1   Następne >   +2   +5   +10   100