Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Sz 99/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich na rok 2009

I SA/Sz 265/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

II SA/Sz 124/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Skarga Uniwersytetu na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 836/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Sz 1023/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I SA/Sz 500/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-29

Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia na majątku zobowiązania w podatku od towarów i usług za II, VI, VII, VIII, IX i X 2008 r. wraz z odsetkami
1   Następne >   +2   6