Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

VIII SA/Wa 168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1517/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadku

I SA/Po 288/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 2069/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy;

II GZ 214/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w R. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji

III SA/Kr 147/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II FZ 477/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

I SA/Ke 53/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-28

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100