Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 81/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie obowiązku dostarczenia oceny technicznej budynku mieszkalnego

VII SA/Wa 2863/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej odtworzenie rowu melioracyjnego

II SA/Rz 481/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-24

Wniosek w przedmiocie obowiązku przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Gd 751/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu pierwotnego

II SA/Ke 522/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-17

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

II OZ 705/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Po 535/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-20

Wniosek w przedmiocie przedłożenia oceny technicznej

II SA/Gd 67/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Łd 280/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   26