Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 214/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w R. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji

III SA/Kr 147/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 413/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od decyzji w sprawie skierowania na badania lekarskie

II SA/Po 451/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-26

Skarga oraz 2) sprostowanie postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. NR [...] w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

II GZ 232/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Bd 609/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 13/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

III SA/Wr 365/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

Skarga J. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

II SA/Sz 504/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Kr 1252/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   13