Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 237/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

II GZ 165/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. , nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

II SA/Op 527/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier losowych

II SA/Go 900/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 166/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. , nr [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

VI SA/Wa 437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Łd 974/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za udział w grze hazardowej prowadzonej bez zezwolenia

I SA/Po 95/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do przesłania zgłoszenia o zmianach

II SA/Rz 904/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2