Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Wniosek pełnomocnika J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. sprawie uniemożliwienia wglądu do pełnej dokumentacji archiwalnej

III SA/Kr 860/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 574/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

III SA/Łd 804/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania

III SA/Łd 868/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie anulowania czynności materialno technicznej zameldowania

III SA/Gd 236/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 848/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   5