Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 293/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1538/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 310/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Po 814/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 843/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Gd 507/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1829/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lub zamiany lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Po 253/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa...

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa...
1   Następne >   +2   6