Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 355/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem ...

I SA/Wa 2168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-15

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 730/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1448/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 409/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 51/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi F.O. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie, , sygn. akt I SA/Wa 446/09

I OZ 105/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania własności nieruchomości

I SA/Wa 608/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej

I OZ 207/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2