Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SA/Kr 1517/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadku

I SA/Po 288/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FZ 477/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

I SA/Ke 53/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-28

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006r.

I SA/Ke 50/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-28

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2006r.

I SA/Wr 1791/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec2011 na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r.

I SA/Go 298/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-16

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

III SA/Gl 563/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego (pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia) w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Łd 86/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Wniosek w przedmiocie opłaty paliwowej za marzec 2006 roku
1   Następne >   +2   +5   +10   81