Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Rz 783/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego

I OZ 496/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 1098/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 1471/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 654/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania aktu własności ziemi

I OZ 885/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie , nr [...] w przedmiocie ewidencji gruntów

III SA/Kr 867/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu l instancji

II SA/Gl 836/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

Skarga D. W. na akt Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków na skutek wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   2