Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bk 652/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie opłaty za składowanie odpadów na składowisku

II OZ 364/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

IV SA/Wa 603/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1797/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

IV SA/Wa 1630/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II SA/Gl 866/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzewa w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Łd 376/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 759/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 1239/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów

II OZ 857/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew
1   Następne >   +2   5