Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 533/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Wniosek w przedmiocie likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałem Integracyjnym nr 6 'Tęczowa Kraina' w Goleniowie

II SA/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia

I OZ 643/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oku [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 854/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie

II SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Wa 58/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły [...] z siedzibą

II SA/Wa 275/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy dalszego korzystania z zasobów archiwalnych Centralnego Archiwum Wojskowego

I OZ 399/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia

II SA/Wa 1005/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

II SA/Sz 389/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji d/s Pomocy Materialnej Uniwersytetu w przedmiocie stypendium socjalnego
1   Następne >   3