Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ke 509/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-10-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego

II SA/Wa 13/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Wniosek w przedmiocie mianowania na stopień służbowy w korpusie aspirantów Służby Celnej

IV SA/Wr 426/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-16

Wniosek w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

III SAB/Kr 13/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji

III SA/Kr 372/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

II SA/Wa 2028/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek C. M. o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2028/11

IV SA/Gl 215/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie funkcjonariuszy Policji

II SA/Wa 2698/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 2768/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego
1   Następne >   +2   4