Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 362/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Wa 384/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV SA/Wr 686/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 79/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-30

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 663/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1309/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi K. J, w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie III SA/Kr 1018/09 w przedmiocie wniosku K. J. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego, podpisania skargi. P o s t a n a w i a Odmówić przywrócenia terminu do podpisania skargi.

II SA/Po 779/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego;

IV SAB/Gl 109/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 223/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2508/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3