Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Bk 373/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

II SA/Wa 2268/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 34/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Międzylesiu NR [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 56/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt III SA/Wr 56/12

II SA/Po 981/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 750/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K. w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej

II SA/Ke 784/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-03

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego