Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1990/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

Wniosek w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 160/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 730/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania własności działek

IV SA/Wa 1698/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 1784/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OZ 86/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia , o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw uzdrowiskowych R., S. oraz Ż.

I OZ 882/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Skarga W. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wniosku W. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie

II SAB/Rz 17/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-29

Skarga J. C. i M. C. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości