Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Lu 651/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie , sygn. akt II SA/Lu 651/11

II OZ 526/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie świadczenia z tytułu pracy przymusowej

II SA/Po 641/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 877/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 856/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ...

II SA/Łd 1116/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 600/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-23

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 2291/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 177/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Łd 917/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego
1   Następne >   +2   4