Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Sz 1392/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 483/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-17

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu

II OZ 135/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Bk 30/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 1257/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-15

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 839/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-25

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Gd 438/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Wr 60/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania obowiązku polegającego na nakazie rozbiórki zbiornika wodnego

II SA/Gd 348/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 60/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   2