Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 557/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Go 290/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo

II SA/Sz 533/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Wniosek w przedmiocie likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałem Integracyjnym nr 6 'Tęczowa Kraina' w Goleniowie

II SA/Wa 384/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Po 680/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 854/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie

I OZ 338/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr X/92/11 w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego skargi na działanie Burmistrza Łabiszyna

III SA/Kr 663/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

I SA/Gd 415/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-26

Skarga Stowarzyszenia A na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

II SA/Bk 373/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
1   Następne >   +2   6