Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 643/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi T. G. na działanie Rady [...]

VII SO/Wa 3/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Instytutowi [...]

VII SA/Wa 580/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-19

Sprawa ze skargi T. G. na działanie Rady [...]

I OZ 338/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr X/92/11 w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego skargi na działanie Burmistrza Łabiszyna

III SAB/Lu 13/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia składu nieetatowego zespołu oskarżycieli publicznych do oskarżania przed sądem oraz upoważnienia policjantów do podpisywania dokumentacji

VII SA/Wa 1037/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie skargi na działanie organu

VII SA/Wa 1567/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi E. S. na działanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowanego

II SA/Bd 1413/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego skargi na działanie Burmistrza Łabiszyna

I OZ 938/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji , w...

VII SA/Wa 1404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie skargi na działanie organu
1   Następne >   +2   4