Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1470/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

VI SA/Wa 1951/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy '[...]' o nr [...]

II GZ 27/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy udzielenia prawa ochronnego na przedmiot zgł...

II GZ 468/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-02

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 1210/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Wniosek w przedmiocie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. '[...]'

II GZ 70/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr Sp. 64/10 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy

VI SA/Wa 1952/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy '[...]' o nr [...]

II GZ 345/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

II GZ 198/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nr Sp. [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie patentu na wynalazek