Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 599/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 55/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 56/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 191/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 222/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia prawa do sfinansowania leczenia

VI SA/Wa 1007/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 260/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

II GZ 459/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 1096/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 137/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , Nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   3