Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2069/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy;

I SA/Gd 675/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

III SA/Wr 88/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-15

Skarga L.T. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt III SA/Wr 88/12

I SA/Gl 140/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zwrotu otrzymanej dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z umową o dotację wobec wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Kr 1890/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne

II GZ 155/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

I SA/Gd 59/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

III SA/Wr 453/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-03

Skarga 'A' we W. na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu części dotacji celowej wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SA/Gd 923/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Ke 90/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności składkowych
1   Następne >   +2   +5   7