Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności

III SA/Wr 553/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-13

Skarga A. J. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych za rok 2010 wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA

III SA/Wr 688/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-13

Sprawa ze skargi K. G. na postanowienia Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II GZ 288/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa W.- M. , nr [...] w przedmiocie dokonania zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007

II GZ 141/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi I. W. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 257/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. , nr [...] w przedmiocie wstrzymania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

II GZ 299/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. C. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

III SA/Łd 678/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2011

III SA/Łd 671/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

III SA/Łd 672/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych na rok 2009
1   Następne >   +2   +5   +10   15