Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Wniosek pełnomocnika J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. sprawie uniemożliwienia wglądu do pełnej dokumentacji archiwalnej

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Op 2/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania odwoławczego wskutek wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu należnego od skargi

II SAB/Bk 28/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

IV SAB/Po 77/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-30

Wniosek D. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w P. w zakresie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Lu 13/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia składu nieetatowego zespołu oskarżycieli publicznych do oskarżania przed sądem oraz upoważnienia policjantów do podpisywania dokumentacji

IV SAB/Gl 109/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

VII SAB/Wa 2/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-14

Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...]

VII SAB/Wa 227/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Wniosek M.W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

I OZ 938/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji , w...
1   Następne >   3