Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Kr 13/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji

III SAB/Kr 21/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 21/12 odrzucającego skargę K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji

III SAB/Kr 25/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 25/12 odrzucającego skargę K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji

VII SAB/Wa 151/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

Wniosek T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...]