Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Łd 1563/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-08

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.

I SA/Łd 1031/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego i nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za sierpień 2005 roku

II SA/Łd 585/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Łd 221/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik i listopad 2010 roku oraz uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2011 roku oraz określenia wysokości zwrotu podatku za luty 2011 roku

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Łd 310/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

I SA/Łd 1069/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-07

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2005 r.

II SA/Łd 239/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Łd 657/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2012
1   Następne >   +2   +5   +10   17