Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 1523/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 2291/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyj...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...

III SA/Wa 2801/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

III SA/Wa 2550/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r.

IV SA/Wa 2293/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

VII SA/Wa 1868/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1333/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie przekazania danych osobowych

III SA/Wa 2386/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   54