Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 962/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

VIII SA/Wa 528/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1004/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 840/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1464/12 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1464/12 oddalającego skargę Sołtysa Wsi C., Rady Sołeckiej Wsi C. oraz Z. O., W. O., [...], A. B. i P. B. ...

I SA/Wa 1005/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2111/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 828/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 228/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1464/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek Sołtysa Wsi C., Rady Sołeckiej Wsi C. oraz Z.O., W.O., R.S., J.L., M.P., M.P., S.P., M.P., W.Z., J.L., K.L., I.C, M.C, E.L., J.L., J.L., W.P., J.P., Z.K., J.K., M.K., Z.S., A.P., S.C., W.M., M.M., F.C., S.M., J.C., S.C., S.F., W.Z., J.Z., A.Z., F.Z., B.Z., J.Z., B.Z., M.Z., Z.M., H.Z., B.P., J.Z., A.P., R.S., S.P., J.S., J.K., E.S., P.Z., S.B., G.Z., J.B., A.C., A.J., L.Z., S.Z., J.J., J.Z., M.Z., J.Z., J.J., M.J., F.K., E.K., W.K., C.K., A.O., A.O., M.K., M.O., M.K., A.O., J.K., J.O., W...

I OZ 805/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 2111/12 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 2111/12 oddalającego skargę K.P. i F.P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oku, nr [...] w przedmio...
1   Następne >   2