Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 614/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 2291/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 1104/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OZ 1105/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 1153/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 585/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 23/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1125/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 794/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 924/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   24