Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 314/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 1563/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-08

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.

IV SA/Wr 614/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

I SA/Kr 2002/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2008 roku

I SA/Kr 89/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 roku

VII SA/Wa 1523/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 772/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania oceny stanu technicznego budynku

II FZ 52/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą w Ł. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania przez sprzedawcę wyrobu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100