Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

III SA/Wa 1989/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Łd 541/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

III SA/Łd 1024/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

III SA/Łd 1072/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

IV SA/Wa 1036/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-02

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z akt sprawy dokumentów niejawnych o klauzuli 'poufne'

I SA/Op 542/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za wrzesień 2009r. wskutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Gl 94/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku

I GZ 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Łd 716/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-07

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 rok

I SA/Go 385/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-05

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu wierzytelności
1   Następne >   +2   +5   +10   16