Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 1379/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

II FZ 204/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

III SA/Gl 962/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku strony skarżącej do przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Gd 921/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I GZ 479/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Gd 323/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania

I SA/Op 757/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec i czerwiec 2007 r. oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia za maj 2007 r. w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej

I SA/Kr 603/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Lu 1315/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od środków transportu za 2011 r.

I SA/Rz 1182/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia skarżącej zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2010 r., w związku w wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   95