Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Po 646/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

Wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

I SA/Po 1865/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie wysokości straty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2009 r.

I SA/Po 31/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 rok

I SA/Po 32/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok

II SA/Po 1202/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 1069/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Po 2359/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2006 r.;

I SA/Po 2360/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2007 r.;
1   Następne >   +2   +5   +10   15