Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 343/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 1264/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-02

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

VIII SA/Wa 585/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

VIII SA/Wa 619/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

VIII SA/Wa 622/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

I SA/Wr 1023/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

III SA/Wr 197/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa D. w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu dla projektu pt. '[...]'
1   Następne >   +2   +5   +10   100