Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Kr 1282/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

IV SA/Wr 214/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego,

I SA/Łd 108/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017r.

II OZ 467/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 257/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Gl 838/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Lu 401/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Po 1026/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy;

I SA/Go 209/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego

I FZ 120/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg G. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. : - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r. oraz
1   Następne >   +2   +5   +10   16