Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I OZ 1189/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II FZ 731/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przywrócenia terminu i odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki

III SA/Lu 196/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zarejestrowania pojazdu

II FZ 662/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II SA/Ol 781/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-17

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane oraz jego zwrotu

II FSK 3658/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 1234/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-04

Skarga M. H. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 879/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 1169/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
1   Następne >   +2   +5   8