Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II FZ 298/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi C. O. S. w W. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta G. oku nr [...] w przedmiocie: zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego stawek podatku od nieruchomości

IV SAB/Wr 10/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej

II SA/Bd 1413/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego skargi na działanie Burmistrza Łabiszyna

II SAB/Rz 99/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o podział i nabycie nieruchomości

II SAB/Lu 52/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie warunków zabudowy w zakresie wniosku o przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

III SAB/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie

I SA/Kr 1234/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi Ośrodka Sportu w W. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   5